skip to Main Content
De Woningtaxatie

De woningtaxatie

Als makelaar en taxateur in Assen en omgeving krijg ik vaak vragen over de taxatiewaarde van de woning.

Hoe komt een taxateur nou tot een waarde? Komt toch gewoon uit de computer.. hoor ik vaak. Een klein inkijkje;

De waarde wordt in beginsel grotendeels rekenkundig bepaald door de makelaar/taxateur. De belangrijkste factor voor de waardebepaling is de ligging van het huis. ‘Ligt het in een mooie wijk, is er een park in de buurt of kijk je uit op een flatgebouw? Staat het aan een doorgaande weg of aan een zandpad en wat staat er eigenlijk in het bestemmingsplan? Het is allemaal van invloed op de taxatiewaarde’

Daarnaast is het gebied waarin een huis staat belangrijk: huizen in een vergrijzende of krimpregio zijn minder waard dan vergelijkbare panden in een bruisende stad. Ook zijn huizen in grote steden vaak duurder omdat er sprake is van een ‘liefhebberswaarde’: de waarde gaat omhoog omdat er veel potentiële kopers zijn die het huis toch wel willen hebben.

Staat van het huis
Taxateurs letten niet alleen op de ligging. Ook de staat van het huis is van belang. ‘Is er veel achterstallig onderhoud in het pand, zit er een goede keuken in, moeten op korte termijn de kozijnen vervangen worden… de makelaar/taxateur kijkt er allemaal naar’ Ook het functioneren van de Vereniging van Eigenaren kan van invloed zijn op de waarde van het huis, net als de duurzaamheid: hoe lager de energiekosten, hoe hoger de waarde.

Vergelijkbare woningen
Al die factoren bij elkaar bepalen met elkaar de waarde van de woning. Helaas bestaat er geen standaard waardesjabloon dat je over een huis kunt leggen. Daarom kijkt de makelaar ook altijd goed naar de prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt en checkt alle mogelijke (juridische) bronnen die iets over de waarde kunnen vertellen.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde is een indicatie wat een huis waard is, vastgesteld door de gemeente op basis van de ligging en oppervlaktegegevens van een huis. Aan de hand daarvan kan de gemeente uitrekenen hoeveel belasting je moet betalen.

De WOZ-waarde van een huis kun je gemakkelijk opvragen , maar geeft een niet heel betrouwbaar beeld van hoeveel een woning precies waard is. Sterker nog: er kan een groot verschil tussen de marktwaarde en de WOZ-waarde zitten. Dat komt omdat de gemeente elk jaar de WOZ- waarde berekent en de waarde een jaar ‘achterloopt’. Daarbij wordt er geen rekening gehouden met een nieuwe keuken of badkamer, bijvoorbeeld.

Voor een actuele waardering van een woning is het noodzakelijk om met alle bovenstaande factoren rekening te houden. Vertrouw niet op rekenmodellen maar vraag een makelaar/taxateur om een inschatting te maken.

Voor een waardering maken we graag een afspraak.

Meer info?