skip to Main Content
Asbestregeling Drenthe

Asbestregeling Drenthe

Na een lange zoektocht komt eindelijk uw droomboerderij te koop. Het betreft een boerderij die valt onder de categorie Vrijkomende Agrarische Bebouwing, oftewel een voormalige agrarische boerderij. Wat een plaatje!

U maakt tijdens de bezichtiging de balans op; locatie is super, erf en tuin zijn meer dan groot genoeg, staat van onderhoud is ook nog eens prima, er is niks aan de hand.

Tussen neus en lippen door vermeld de makelaar even dat alle bijgebouwen gedekt zijn met ABC platen. Het gaat in totaal om heel wat vierkante meters…. SCHRIK!

Hoe de balans na dit bericht opgemaakt wordt hangt natuurlijk van het type mens af, maar veel mensen zullen dit als erg negatief ervaren en zelf van aankoop afzien.

Asbest heeft een slecht imago. De asbestvezels in asbesthoudende cementplaten op het dak kunnen namelijk door verwering (weer/wind) los raken en in de natuur terecht komen.

 

De Provincie Drenthe heeft echter een regeling om huiseigenaren tegemoet te komen. Zoals de regelgeving in basis aangeeft moet asbest wat in contact staat met de buitenlucht voor 2024 worden verwijderd.

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een stimuleringslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten:

  • Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf;
  • Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet Natuurbescherming);
  • De sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
  • De sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • Het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
  • De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak.

Wilt u in aanmerking komen voor de stimuleringslening, dan dient u eigenaar te zijn van een gebouw met een asbestdak dat is gelegen binnen de provincie Drenthe, alsmede vereniging van eigenaren (VVE) binnen de provincie Drenthe.

De Karaktervol Wonen makelaardij kan u bijstaan in het proces van aankoop en het regelen van subsidies.