skip to Main Content

Sinds begin april 2019 is Karaktervol Wonen actief betrokken bij een aantal ‘special cases’ in de provincies Drenthe en Groningen

Dit zijn panden die ondanks een rijke historie in staat van verval zijn geraakt. Het betreft een aantal Rijksmonumentale panden waarvoor er bij aankoop mooie financieringsmogelijkheden zijn via Provincies en Het NRF. Aan ons de taak om mee te denken en een actieve rol te vervullen bij de aankoop/verkoop van deze panden.

De komende maanden zullen we een plan uitwerken voor o.a. het volgende aanbod;

Nooit Gedacht

In 1875 werd aan de J.R.Stuutstraat in Nieuwe-Pekela de stoomhoutzagerij ”Nooit-Gedacht” gesticht. Zonder onderbrekingen was de houtzagerij tot 1992 in bedrijf. De in 1916 geinstalleerde stoommachine en de stoomketels, gefabriceerd door de firma Ten Horn uit Veendam, zijn nog steeds in situ aanwezig in het ketelhuis. Het merendeel van het oude machinepark, met zaagbanken, horizontale zaagmachines, schaafbanken etc. is nog aanwezig in het interieur van de houtzagerij. Het oudste deel bestaat uit een rechthoekige lange houten loods in traditionele stijl, gebouwd op stenen stiepen.

Een smalspoorlijntje voert via een hellingbaan omhoog naar de brede ingangsdeuren van de zagerij. Het gebouw doet qua uiterlijk en bouwstijl sterk denken aan de windhoutzaagmolens uit de 19e eeuw. De linkerzijde, waar een stenen aanbouw is, waarin de stoommachine en de stoomketels zijn geplaatst. U treft aan de achterzijde van deze uitbouw staat het ingekorte restant van de ronde schoorsteen. Aan de rechterzijde van de houten loods werd in 1923 een bakstenen loods gebouwd met plat dak, waarin een elektrische zagerij werd geïnstalleerd. Ook in dit pand zijn nog een aantal authentieke machines bewaard gebleven, waaronder een lintzaagmachine. Verder is op het terrein nog een bazenwoning te vinden en enkele houten droogloodsen.

Helaas is dit unieke complex sinds de sluiting hard achteruit gegaan door nalatig onderhoud. De situatie verergerde door een storm waarbij een deel van de elektrische zagerij instortte. In 2003 is het complex op de lijst van rijksmonumenten geplaatst op initiatief van de SIEN-N.