Wat houdt het project in?

In het kader van de vastzittende woning- en bedrijvenmarkt van monumentaal vastgoed en het Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit, is de provincie Drenthe op zoek naar nieuwe innovatieve strategieën voor behoud en ontwikkeling van monumentaal vastgoed.

In dat kader is besloten het ‘Experiment Makelaardij & Erfgoed’ vanuit de provincie Drenthe op te starten. Het resultaat van dit experiment zal moeten zijn dat door tussenkomst van een ‘herbestemmingsmakelaar’ het monumentaal vastgoed sneller van eigenaar wisselt en mogelijk kan worden herbestemd. Hiermee wordt leegstand voorkomen, wat weer bijdraagt tot behoud van het Drentse Erfgoed. Het experiment  is door een herbestemmingsmakelaar in samenwerking met de provincie Drenthe en het Kenniscentrum Herbestemming Noord uitgevoerd.

Na een inventarisatie van te koop staande monumenten in de Hondsrug, en de voormalige Koloniën van Weldadigheid zijn zo’n vijftien makelaars benaderd en geïnterviewd. Tijdens deze gesprekken werd gevraagd hoe makelaars aankijken tegen het kopen/verkopen van monumentaal erfgoed en of zij bereid zijn mee te werken aan de inzet van een herbestemmingsmakelaar.

Conclusies en bouwstenen

  • Betrokken makelaars staan over het algemeen positief tegenover het inschakelen van een herbestemmingsmakelaar.
  • Weinig makelaars zijn bereid courtage in te leveren ten behoeve van een herbestemmingsmakelaar.
  • Makelaars zien belang inzet van een deskundig persoon met ervaring in het makelaarsvak, maar is vanuit concurrentieoogpunt tevens een bedreiging.
  • Het merendeel van de makelaars geeft aan dat een monumentaal pand over het algemeen lastiger te verkopen is dan niet monumentaal vastgoed. Heeft te maken met complex wet- en regelgeving en de beeldvorming dat vanwege de monumentale status “nog geen spijker in de muur” mag.
  • Er is behoefte is aan centrale informatie over alles wat te maken heeft met het kopen van een monument. Is weliswaar veel informatie, maar verspreid op te veel plekken.

 

Bent u van plan om een monumentaal pand aan te kopen of te verkopen? Benader ons eens om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!